Gallery:

Event Date Link
Assembly Gr 7&8(Week 14)2021-11-10View
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޚާއްސަ އެސެމްބްލީގެ ތެރެއިން2021-11-08View
Student Leaders’ Investiture Ceremony 20212021-11-02View
14th School Anniversary 20-212021-10-25View
Assembly Gr6 (14/10) 2021-10-14View
https://photos.app.goo.gl/hwNw7b4Nh42v6CES72021-10-13View
Teachers’ Day 2021 Fun Trip2021-10-06View
Teachers’ Day 20212021-10-05View
Ghaazee Invitational Cup Closing Ceremony2021-09-29View
Graduation Ceremony 20202021-09-27View
Ghaazee Invitational Cup2021-09-25View
Assembly Gr 9 S12021-09-13View
Assembly Gr 10B12021-09-12View
Assembly Gr 6D2021-09-09View
Best Reader Awards2021-09-08View
Literacy Day Assembly Gr72021-09-08View
Best Reader Award(Gr6)2021-09-08View
Assembly Gr8C2021-09-07View
Book Donation Campaign 20212021-09-07View
Assembly Gr 9B32021-09-06View
Best Reader Awards Gr 102021-09-05View
Assembly(10BT)2021-09-05View
Assembly 6C2021-09-02View
Assembly Gr 7B2021-09-01View
Assembly 8B2021-08-31View
Assembly 9B22021-08-30View
Assembly 10S22021-08-29View
Assembly Gr 6B2021-08-26View
Assembly Gr 72021-08-25View
Assembly 10S12021-08-22View
Vaccination for Students 2021-08-16View
1st Day 2021 - 2022 (Morning)2021-08-10View
1st Day 2021 - 2022 (Afternoon)2021-08-10View
Ghaazee Staff 20212021-02-15View
Assembly Gr 90000-00-00View